ÚŘAD MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ 

přestěhován na adresu:

V OVČÁRNĚ 87, LÁZNĚ TOUŠEŇ

(budova SKLENĚNÉ VILY - 1. patro)

 

Úřední hodiny: 

p o n d ě l í  8-12 hod 13-17 hod

s t ř e d a  8-12 hod 13-17 hod

 

Pokladna je otevřena během úředních hodin.

 

telefon: 733 746 869

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

technické služby: 605 458 039

 

Po dobu rekonstrukce opláštění budovy

používejte, prosím, zadní vchod!

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Uvedené poplatky prosím hraďte v roce 2023 dle následujících pokynů:

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu

Pro rok 2023 je stanoven na částku 900 Kč za občana na rok. Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny členy domácnosti. Povinnost hradit poplatek v městysi Lázně Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni) a cizinci s dlouhodobým pobytem.

Poplatek musí být připsán na účet městyse do 31. 3. 2023. Do té doby budou odpady vyváženy s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že úhrada poplatku nebude připsána v termínu 31. 3. 2023 může se stát, že nálepku na první dubnový svoz neobdržíte včas! V případě platby po tomto termínu si nálepku vyzvedněte osobně na úřadu!

Preferujeme platbu poplatku bankovním převodem, nebo úhradu složenkou. Po zaplacení poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu.

Nálepky na popelnice budou distribuovány vždy koncem měsíce (nikoliv ihned po úhradě). Pokud budou občané chtít, mohou si samozřejmě kontrolní nálepku po úhradě vyzvednout na úřadu.

  • Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro individuální rekreaci, bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí 1200 Kč).
  • Poplatek lze uhradit I v hotovosti každou středu v době od 8 - 9 hod na úřadu městyse (Hlavní 56)

Platbu poukažte na účet číslo: 2600299789/2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(NUTNÉ vyplnit!!! Bez tohoto údaje Vám nebude platba připsána a neobdržíte nálepku!!! Platbu bude nutno následně doložit, a nálepku si vyzvednout, v kanceláři úřadu městyse.)
Specifický symbol: 2023077
Informace (text) pro příjemce: uveďte příjmení jednoho člena domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více domácností (bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu či jinou identifikaci plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat plátce tam, kde pod jedním číslem popisným bydlí více samostatných rodin, zvláště stejného příjmení.
Částka: odpovídá násobku 900 Kč a počtu členů domácnosti.

 

Platba bioodpadu

Číslo účtu: 2600299789/2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit, viz instrukce u svozu SKO!!!)
Specifický symbol: 2023100
Informace (text) pro příjemce: uvede se jméno a příjmení plátce, nebo jméno toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena.

Částka odpovídá velikosti nádoby.
Nádoba 240 l ->  678 Kč
Nádoba 120 l -> 388 Kč

Bioodpad se bude svážet ve středu, čtrnáctidenní interval zůstává.
Poplatek lze uhradit v hotovosti každou středu v době od 8 - 9 hod na úřadu městyse.
Bioodpad se bude do konce dubna svážet na starou známku.
Po zkušenostech z uplynulých období doporučujeme nádobu připravit ke svozu již v úterý, neboť svoz může být realizován ve velmi brzkých ranních hodinách.
ÚM

Poplatek za psa 2023

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3. 2023, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2023 a druhou polovinu do 30. 6. 2023.

Poplatek se platí ve výši:

a) standardní plátce: za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč

b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu: za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.

c) pokud slouží pes k podnikání, nebo k samostatné výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč Platbu poukažte na účet číslo: 2600299789/2010 (Fio banka a.s.) Variabilní symbol: číslo popisné

Specif. symbol:

2023088 (standardní plátce), 2023089 (důchodce), 2023087 (podnikatel)

Informace (text) pro příjemce:

jméno držitele psa a bydliště držitele, počet psů

Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.

Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek toho kterého poplatku, pod jehož specifickým symbolem bude platba provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.

Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je zcela zdarma.

Registrace je možná

  1. osobně na úřadě v úřední hodiny, nebo po tel. domluvě - 326 992 302
  2. přes internet http://www.infozpravy.cz
  3. mobilním telefonem

Registraci telefonem provedete zasláním SMS: LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666