Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Úřad městyse Lázně Toušeň.

2. Důvod a způsob založení

Úřad městyse Lázně Toušeň byl vytvořen a pracuje na základě Zákona č. §367/1991 sb.

3. Organizační struktura

Starosta

Ing. Luboš Valehrach, MBA

Místostarostka

Mgr. Jana Hadrbolcová

Rada městyse

 • Ing. Luboš Valehrach, MBA (starosta)
 • Mgr. Jana Hadrbolcová (místostarostka)
 • RNDr. Jan Králík, CSC. 
 • Hana Němečková
 • Radim Bělík

Zastupitelstvo městyse

 • Ing. Luboš Valehrach, MBA (starosta)
 • Mgr. Jana Hadrbolcová (místostarostka)
 • Hana Němečková
 • RNDr. Jan Králík, CSc.
 • Radim Bělík 
 • Ludmila Svobodová
 • Helena Dudová
 • Bc. Miroslava Kořínková
 • Ing. Martin Javorek
 • Ing. František Bareš
 • Miroslav Kodera
 • Mgr. Daniela Švejdová
 • Pavlína Bilous
 • Jan Schwägerl
 • Nikola Brejchová

Finanční výbor

 • Radim Bělík - předseda
 • Iva Herlesová
 • Miroslav Kodera

Kontrolní výbor

 • Helena Dudová - předsedkyně
 • Bc. Miroslava Kořínková
 • Ing. František Bareš

Komise pro volnočasové aktivity

 • Bc. Miroslava Kořínková - předsedkyně
 • Mgr. Jana Hadrbolcová
 • Hana Němečková
 • Petr Šeda
 • Daniela Vostřáková
 • Michaela Doubková
 • Mgr. Markéta Kubíčková

Komise kulturní a spolková

 • Hana Němečková - předsedkyně
 • RNDr. Jan Králík, CSC.
 • Ing. Martin Javorek
 • Marta Hergesellová
 • Jiří Kučera
 • Zuzana Němcová Šmejkalová

Komise pro odpadové hospodářství a životní prostředí

 • Pavlína Bilous - předsedkyně
 • Jan Schwägerl
 • Mgr. Eva Valsová
 • Iva Skálová
 • Lucie Peňázová

Sportovní komise

 • Mgr. Daniela Švejdová - předsedkyně 
 • Nikola Brejchová
 • Mgr. Lucie Kainová

Redakční rada Floriana

 • Hana Němečková, odpovědná osoba
 • RNDr. Jan Králík, CSc.

4. Kontaktní spojení

Adresa: Úřad městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň

Telefonní spojení: (+420) 326 992 302, mobil: (+420) 733 746 869

Elektronická pošta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Hotovostní a bezhotovostní platby

Hotovostní platby

Hotovostní platby lze provádět na obecním úřadě každé pondělí a středu od 8:00 hod do 17:00 hod.

Bezhotovostní platby:

1. Účet úřadu městyse určený pro bezhotovostní platby je veden u Komerční banky v Brandýse nad Labem. Platby můžete poukazovat na účet číslo 3124201, kód banky 0100. Tento účet není určen pro platbu poplatků!

2. Druhý účet úřadu městyse určený pro bezhotovostní platby je veden u Fio banky, a. s. v Praze. Platby můžete poukazovat na účet číslo 2600299789, kód banky 2010. Tento účet je, mimo jiné, určen pro platbu poplatků!

 

6. IČO

00240893

7. DIČ

CZ00240893

8. Rozpočet

Schválené rozpočty městyse najdete zde.

9. Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informací lze zaslat písemně na adresu úřadu. V úředních hodinách lze žádost předat telefonicky, nebo osobně v sídle úřadu. Žádost o poskytnutí informace lze rovněž zaslat elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

10. Příjem žádostí

připravuje se do elektronické podoby

11. Opravné prostředky

připravuje se do elektronické podoby

12. Formuláře

Úřad městyse na požádání poskytuje občanům tyto formuláře (formát PDF):

 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přiznání k poplatku ze psů
 • Smlouva o připojení objektu na televizní kabelový rozvod
 • Dohoda o splátkách za přípojku kabelové televize

Soubory s formuláři najdete ke stažení zde.

13. Řešení životních situací

připravuje se do elektronické podoby

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

připravuje se do elektronické podoby

15. Výroční zprávy podle 106/1999 sb.

připravuje se do elektronické podoby

16. Seznam městysem zřízených a rozpočtově vázaných subjektů

Základní škola a mateřská škola Lázně Toušeň, příspěvková organizace

Služby městyse Lázně Toušeň, příspěvková organizace

17. GDPR

 Dokument najdete ke stažení zde.