Odpady 2022

Uvedené poplatky prosím hraďte dle následujících pokynů:

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu

Pro rok 2022 je stanoven na částku 900 Kč za občana na rok. Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny členy domácnosti. Povinnost hradit poplatek v městysi Lázně Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni) a cizinci s dlouhodobým pobytem.

Poplatek musí být připsán na účet městyse do 31. 3. 2022. Do té doby budou odpady vyváženy s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že úhrada poplatku nebude připsána v termínu 31. 3. 2022 může se stát, že nálepku na první dubnový svoz neobdržíte včas! V případě platby po tomto termínu si nálepku vyzvedněte osobně na úřadu!

Preferujeme platbu poplatku bankovním převodem, nebo úhradu složenkou. Po zaplacení poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu.

Nálepky na popelnice budou distribuovány vždy koncem měsíce (nikoli ihned po úhradě). Pokud budou občané chtít, mohou si samozřejmě kontrolní nálepku po úhradě vyzvednout na úřadu.

  • Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro individuální rekreaci, bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí 1200 Kč).
  • Poplatek lze uhradit I v hotovosti každou středu v době od 8 - 9 hod na úřadu městyse (Hlavní 56)

Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(NUTNÉ vyplnit!!! Bez tohoto údaje Vám nebude platba připsána a neobdržíte nálepku!!! Platbu bude nutno následně doložit, a nálepku si vyzvednout, v kanceláři úřadu městyse.)
Specifický symbol: 2022077
Informace (text) pro příjemce: uveďte příjmení jednoho člena domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více domácností (bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu či jinou identifikaci plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat plátce tam, kde pod jedním číslem popisným bydlí více samostatných rodin, zvláště stejného příjmení.
Částka: odpovídá násobku 900 Kč a počtu členů domácnosti.

 

Platba bioodpadu

Číslo účtu: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit, viz instrukce u svozu SKO!!!)
Specifický symbol: 2022100
Informace (text) pro příjemce: uvede se jméno a příjmení plátce, nebo jméno toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena.

Částka odpovídá velikosti nádoby.
Nádoba 240 l ->  678 Kč
Nádoba 120 l -> 388 Kč

Bioodpad se bude svážet ve středu, čtrnáctidenní interval zůstává.
Poplatek lze uhradit v hotovosti každou středu v době od 8 - 9 hod na úřadu městyse.
Bioodpad se bude do konce dubna svážet na starou známku.
Po zkušenostech z uplynulých období doporučujeme nádobu připravit ke svozu již v úterý, neboť svoz může být realizován ve velmi brzkých ranních hodinách.
ÚM