Odpady 2024

SVOZ BIO ODPADU 2024 

Každý lichý týden ve středu budou TS městyse Lázně Toušeň provádět svoz nádob na bio odpad.

Svoz začíná 11. týden ve středu 13. 3. a končí 45. týden ve středu 6. 11. včetně.

Poplatek za svoz bio odpadu: 120 litrová nádoba  388,-- Kč, 240 litrová nádoba 678,-- Kč

Poplatek můžete uhradit převodem na účet č.:  2600299789/2010 VS: číslo popisné SS: 2024100

nebo hotově v podatelně úřadu městyse Lázně Toušeň během úředních hodin. 

 

Na větší množství bio odpadu je možné si objednat individuální přistavení kontejneru za 480,-- Kč. 

V případě zájmu volejte vedoucího TS: 605 458 039

 

Informace o svozu směsného komunálního odpadu v roce 2024

- Ohlášení a přihláška k platbě poplatku za odpad na rok 2024 ke stažení na webu městyse/Úřad/Vyhlášky, směrnice

Čtrnáctidenní svoz SKO bude prováděn od dubna v úterý - lichý týden!

 
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání s účinností od 1. ledna 2024 schválilo velkou změnu, týkající se komunálních odpadů a plateb poplatků za odpady. Nově nebudou občané hradit poplatek za osobu, jako to bylo dosud, ale za tzv. rezervovanou kapacitu. Tedy podle velikosti nádoby. Zastupitelstvo k tomuto kroku vedlo několik důvodů. V prvé řadě je důvodem neustále se zvyšující poplatek za skládkování, který má vyvíjet tlak na nás občany, abychom výrazně více třídili. V druhé řadě je to pak skutečnost, že dosavadní poplatek „za hlavu“ byl nespravedlivý zejména k těm rodinám, ve kterých členové poctivě třídili, a naopak benevolentní k těm, kteří se třídit odpad nesnažili vůbec.
Přicházíme tak s výraznou novinkou, kdy sice každá fyzická osoba s bydlištěm v Lázních Toušeni musí zaplatit minimální poplatek ve výši 576 Kč za kalendářní rok (odpovídající kapacitě nádoby o obsahu 15 litrů týdně), nicméně skutečné množství a velikost nádob na odpad si může každá nemovitost určit dle vlastního uvážení. Prozatím kalkulujeme pouze s týdenním svozem odpadu, do budoucna ale předpokládáme, že by mohlo dojít i k nabídce na svoz čtrnáctidenní. V roce 2024 bude čtrnáctidenní svoz umožněn také, ale pouze ve výjimečných případech, kdy nemovitost obývá jen jedna trvale hlášená osoba, a to pouze pro nádoby o objemu 60 litrů. Taková jednočlenná domácnost si může zvolit (ale samozřejmě nemusí) svoz 60 litrové nádoby pouze 1x za dva týdny.
V této chvíli svozová společnost umí svážet nádoby o objemu 60 l, 80 l, 110 l, 120 l a 240 l. Nadále budou k dispozici také igelitové pytle v ceně 96 Kč/kus pro případ, že by někdo jednorázově potřeboval zlikvidovat větší množství komunálního odpadu, který se mu nevejde do běžné nádoby.
Až do 31.3.2024 bude svoz komunálního odpadu probíhat jako dosud, bez vylepené známky na rok 2024 a bez ohledu na velikost nádoby. V této době všechny domácnosti, resp. všichni majitelé nemovitostí musejí provést ohlášení, ve kterém uvedou zejména údaje o fyzických osobách, které s nimi bydlí v nemovitosti, adresu nemovitosti a jakou velikost (ev. jaké velikosti) nádob, příp. frekvenci svozu, si vybrali. Jedenkrát ročně bude umožněno změnit parametry svozu, tedy zejména zvětšit či zmenšit nádobu. Samozřejmě změna parametrů, na základě ohlášení, bude nutná také při změně počtu osob, majících v nemovitosti bydliště.
Podrobný přehled plateb za jednotlivé nádoby je uveden níže.
Jsme si vědomi, že pro některé domácnosti tato změna bude představovat i nutnost změny velikosti nádoby. Z tohoto důvodu je možné objednat na úřadu nové nádoby o velikosti 60 l za 790 Kč, 80 l za 810 Kč a 120 l za 720 Kč. Pokud budete mít o nádoby zájem, stačí do 15.2.2024 uhradit příslušnou částku na účet č. 2600299789/2010 pod variabilním symbolem číslo_popisné, specifický symbol 1111. Důležité je platbu odlišit specifickým symbolem! Nádoba bude poté v průběhu března k domu přistavena.
Poplatek je splatný ve lhůtě do 31.3.2024 na účet 2600299789/2010, variabilní symbol číslo_popisné, specifický symbol 2024077.