Poplatky

Poplatek za psa 2024

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3. 2024, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2024 a druhou polovinu do 30. 6. 2024.

Poplatek se platí ve výši:

a) standardní plátce: za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč

b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu: za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.

c) pokud slouží pes k podnikání, nebo k samostatné výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.) Variabilní symbol: číslo popisné

Specif. symbol:

2024088 (standardní plátce), 2024089 (důchodce), 2024087 (podnikatel)

Informace (text) pro příjemce:

jméno držitele psa a bydliště držitele, počet psů

Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.

Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek toho kterého poplatku, pod jehož specifickým symbolem bude platba provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.

Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je zcela zdarma.

Registrace je možná

  1. osobně na úřadě v úřední hodiny, nebo po tel. domluvě - 326 992 302
  2. přes internet http://www.infozpravy.cz
  3. mobilním telefonem

Registraci telefonem provedete zasláním SMS: LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666

Strana 2 z 2