Poplatky 2024

Poplatky

Poplatek za psa 2024

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3. 2024, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2024 a druhou polovinu do 30. 6. 2024.

Poplatek se platí ve výši:

a) standardní plátce: za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč

b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu: za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.

c) pokud slouží pes k podnikání, nebo k samostatné výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.) Variabilní symbol: číslo popisné

Specif. symbol:

2024088 (standardní plátce), 2024089 (důchodce), 2024087 (podnikatel)

Informace (text) pro příjemce:

jméno držitele psa a bydliště držitele, počet psů

Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.

Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek toho kterého poplatku, pod jehož specifickým symbolem bude platba provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.