Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.03.2024 29.03.2024 VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05/2024 Simona Antošová
10.01.2024 26.01.2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, výjimka ze zákazu - vlk obecný
01/2024 Simona Antošová
15.11.2023 01.12.2023 Veřejná vyhláška - Výzva k uhrazení místních poplatků za odpady
33/2023 Simona Antošová
25.10.2023 10.11.2023 Veřejná vyhláška - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
32/2023 Simona Antošová
19.07.2023 07.08.2023 Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (Účinnost právního předpisu od: 27. 7. 2023)
24/2023 Simona Antošová
31.05.2023 16.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy vedoucích na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
18/2023 Simona Antošová
15.05.2023 31.05.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Nad Křížkem a ul. Na Panském v k. ú. Lázně Toušeň z důvodu pokládky kabelu KNN
16/2023 Simona Antošová
24.04.2023 25.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
14/2023 Simona Antošová
03.04.2023 19.04.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích, na silnici č. II/245 ul. Hlavní, na silnici č.: III/2453 Nehvizdská a na místních komunikacích z důvodu konání kulturní akce "Toušeňská pouť 2023"
11/2023 Lenka Nováková
15.02.2023 20.03.2023 Okresní soud Praha- východ, vyhláška - usnesení o určení data smrti
8/2023 Simona Antošová
05.12.2022 03.01.2023 Magistrát města Kladna - veřejná vyhláška, hromadný předpis k nahlédnutí, místní poplatek za rok 2020
29/2022 Simona Antošová
05.12.2022 03.01.2023 Magistrát města Kladna - veřejná vyhláška, hromadný předpis k nahlédnutí, místní poplatky 2021
30/2022 Simona Antošová
07.11.2022 23.11.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
24/2022 Simona Antošová
24.10.2022 09.11.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.: II/245 ul. Hlavní v k.ú. Lázně Toušeň z důvodu filmového natáčení
21/2022 Úřad
09.06.2022 24.06.2022 Přechodná úprava provozu - SERVIS VŠEM
10/2022 Úřad
04.05.2022 19.05.2022 Veřejná vyhláška - úprava provozu
6/2022 Úřad
28.04.2022 13.05.2022 Veřejná vyhláška - Středočeský kraj, úz. rozvoj
8/2022 Úřad
27.04.2022 12.05.2022 Veřejná vyhláška - uzavírka Zápy
7/2022 Úřad
20.04.2022 05.05.2022 POUŤ 2022
4/2022 Úřad
15.02.2022 02.03.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu
47/2021 Úřad