Úřední deska

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2023 27.01.2023 Výsledky hlasování ve volebním okrsku
3/2023 Simona Antošová
04.01.2023 30.01.2023 COVID 19 - Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku (karanténa/izolace)
1/2023 Simona Antošová
29.12.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR - umístění volebních stanovišť ve SK
37/2022 Simona Antošová
28.12.2022 30.01.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
34/2022 Simona Antošová
15.12.2022 30.01.2023 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
33/2022 Simona Antošová
29.11.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
31/2022 Simona Antošová
05.09.2022 03.10.2022 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
16/2022 Úřad
05.09.2022 03.10.2022 Volby 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb
17/2022 Úřad
26.08.2022 03.10.2022 Volby 2022 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
15/2022 Úřad
08.08.2022 03.10.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13/2022 Úřad
30.06.2022 03.10.2022 Počet členů volených do Zastupitelstva obce
12/2022 Úřad
08.09.2021 30.09.2021 Vyrozumění o termínu školení OVK
20/2021 Úřad
17.08.2021 09.10.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13/2021 Úřad
17.08.2021 17.09.2021 Svolání 1. zasedání OVK
14/2021 Úřad
17.08.2021 09.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb
15/2021 Úřad

Nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.03.2022 16.03.2022 Nařízení 1/2022
1/2022 Úřad

Záměr pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.08.2023 25.08.2023 Záměr pronájmu č. 1/2023
26/2023 Simona Antošová
14.09.2021 30.11.2021 Záměr pronájmu
21/2021 Úřad

Výběrová řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2023 10.07.2023 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy - referent úřadu
20/2023 Simona Antošová
27.03.2023 27.04.2023 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň
10/2023 Simona Antošová