SYMBOLY

 

Symboly městyse

Právo užívat obecní symboly – znak a vlajku – bylo Lázním Toušeni uděleno předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě žádosti místního zastupitelstva a doporučení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Heraldický znak

Heraldický znak městyse Lázně Toušeň: Štít dělený, nahoře polcený. V prvním červeném poli český lev, v druhém stříbrném poli na černé půdě modrá fontána s modrým tryskajícím pramenem. V dolním zlatém poli modré dvojité vlnité břevno.

[Datum rozhodnutí o přidělení: 7/15/1993f, číslo rozhodnutí: 10]

Kresba znaku městyse Lázně Toušeň: D. Hubert B. Chesshyre, L. V. O., M. A., F. S. A., Chester Herald, 1993

[Jiří Louda: Civic Heraldry in Czech Republic, The Coat of Arms, Vol. IX, 1991, No. 156, s. 162-163; Nový znak v Polabí: Lázně Toušeň, TOK II, 1993, č. 9, s. 9; J. Králík – J. Zachar: Lázně Toušeň, Státní správa a samospráva S´97, 1997, č. 13, s. 32; kronikář: Dvě desetiletí s heraldickým znakem, Florián, zpravodaj městyse Lázně Toušeň, zima 2013, s. 34-38; další informace a kontext: stránky registru komunálních symbolů parlamentu České republiky https://rekos.psp.cz/]

 

Vlajka

Vlajka městyse Lázně Toušeň: Po délce půlená bílo-modrá, uprostřed lázeňský pramen střídavých barev.

[Datum rozhodnutí o přidělení: 6/6/1991, číslo rozhodnutí: 423]

Kresba vlajky městyse Lázně Toušeň: Rudolf Truhlařík, 1991

[další informace a kontext: stránky registru komunálních symbolů Parlamentu České republiky https://rekos.psp.cz/]