Představitelé městyse

Představitelé městyse

/16. – 21. století/

Přehled představitelů městyse Lázně Toušeň (rychtářů, představených, starostů, předsedů národního výboru):

 

Rychtáři městečka

  -1552-   rychtář s radními
  -1642-   rychtář Vít Hůlka
  -1727-   rychtář starší a mladší
  -1800-   Jan Chrdle † 31. 1. 1806 (52 let)
  -1807-   Jan Králík (1762-1817) z č. 2, poslední rychtář

Představení městyse

asi  1836-1849   Jakub Novotný z č. 12
II.  1849-1850   Jan Hott z č. 28
24. 10.  1850-1861   Antonín Králík (1809-1862) z č. 2
5. 3.  1861-1864   Josef Choděra (1817-1898) z č. 40

Starostové městyse

 X.  1864-1867           Antonín Došek (1824-1899) z č. 39
 10. 11.  1867-1872   Čeněk Krásný z č. 58
 10. 3.  1872-1875   František Šulc
 13. 4.  1875-1876   František Novotný
 1. 11.  1876-1880   Jan Došek (1819-1890) z č. 34
 19. 9.  1880-1882   Ing. Vincenc Došek (1826-1890) z č. 5/18
 22. 10.  1882-1885   Tomáš Došek (1838 - 18. 11. 1888) z č. 14
 31. 12.  1885-1890   Ing. Vincenc Došek (1826-1890) z č. 5/18
   1890-1894   Josef Janda (1845-1912) z č. 50
   1894-1897   Václav Došek (1856-1916) z č. 34
   1897-1907   Jan Králík (1864-1946) z č. 19
   1907-1910   Josef Lafek z č. 46
 13. 10.  1910-1913   Bedřich Došek (1870-1933) z č. 14
 15. 10.  1913-1919   Jan Králík (1864-1946) z č. 19
 3. 1.  1919-1919   Antonín Janda (1870-1936) z č. 50
 29. 6.  1919-1921   Rudolf Wallian z č. 21
 4. 10.  1921-1927   Josef Svoboda z č. 12
 1. 11.  1927-1929   Alois Hakl (1887-1956) z č. 192
 25. 11.  1929-1938   František Urban (*1861) z č. 201
 12. 6.  1938-1939   Josef Hofman
 8. 3.  1939-1945   Ing. Vladimír Ulrych

Předsedové národního výboru obce

4. 5.  1945         plk. int. Tomáš Sedláček (1882 - 1958) z č. 165
   1945   Alois Hakl (1887 - 1956) z č. 192
   1945-1949   František Šlesinger (1905 - 1985)
8. 10.  1949-1953   Antonín Kaplan (1894 - 1975) z č. 339
 IV.  1953-1960   Václav Bureš (1917 - 1992) z č. 171
VI.  1960-1964   František Kolenský (1910 - 1997) z č. 336
VI.  1964-1971   Václav Bureš (1917 - 1992) z č. 171
XI.  1971-1976   Čeněk Němeček (1916 - 1994) z č. 122
VI.  1976-1981   Václav Benda (1922 - 1984) z č. 113
VI.  1981-1990   František Bílý (1930 - 2011) z č. 157

Starostové obce a od 2006 městyse

3. 12.  1990-1998         František Bílý (1930 - 2011) z č. 157
27. 11.  1998-2010   Ludmila Svobodová (*1950) z č. 274
15. 11.  2010-2012   MVDr. Jitka Myslivečková (*1958) z č. 39
11. 6.  2012-   Ing. Luboš Valehrach, MBA (*1975) z č. 425