Vyrozumění o termínu školení OVK

Označení (jednací číslo): 20/2021

Popis (anotace):

Vyrozumění je určeno pouze předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli OVK. 


Vyvěšeno: 08.09.2021

Sejmuto: 30.09.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Úřad